Kentsel Dönüşüm Danışmanlığı & Değerleme

 • Riskli Yapının Tespiti

 • Kentsel Dönüşüm Mevcut Durum Değerlemesi ( yeni proje öncesi )

 • Hak Tespitleri & Şerefiyelendirme Hesapları

 • Kentsel Dönüşüm Süreç Danışmanlığı

 • Yeni Projenin Hazırlanması / Şartnamelere Uygunluk Kontrolü

 • Yeni Projenin Değerlemesi

 • Yaklaşık Maliyet Hesabı

 • Kar / Zarar Değerlendirmesi

 • İnşaatın Yaptırılması

 

Bir binanın “Kentsel Dönüşüm” kapsamına alınabilmesi için öncelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği, “Riskli Yapı Tespit” kuruluşlarına başvurularak, “Deprem Risk Raporu” alınması gerekmektedir. Hazırlanan “Deprem Risk Raporu” önce ilçe belediyesinin ilgili birimine gönderilir. Raporda bir eksiklik yoksa, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek ve “riskli yapı” şerhi düşülmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir. Tapu müdürlüğü, düşülen bu şerh ile ilgili ayni ve şahsi hak sahiplerine tebligatta bulunur. Hak sahipleri bu şerh ve riskli yapı tespitine itirazlarını 15 gün içinde, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne yapabilirler. Yasal süresi içinde bir itirazda bulunulmaz veya ilgili müdürlük tarafından itiraz ret edilirse, rapor kesinleşir ve süreç başlar. Malikler, bina yıkılmadan ( ilgili belediyesince riskli yapının tahliyesi ve yıkımı için 60 gün ve ek 30 gün süre verilir ) önce arsa ve bağımsız bölümlerin değerini SPK lisanslı değerleme şirketlerine tespit ettirirler. Riskli yapının ne şekilde değerlendirileceği konusunda ( 6306 Sayılı Yasaya göre karar almak üzere, usule uygun olarak ) en az 2/3 çoğunlukla toplanırlar ve ortak karar protokolünü imza altına alırlar. Bu süreç içinde malikler hangi usulle binalarını yeniden inşa ettirecekler ise buna uygun inşaat şirketini/müteahhiti seçer ve müzakerelerin sonucunda aralarında sözleşme imzalarlar.  Eğer malikler anlaşamamışsa, sözleşmeyi imzalamayan maliklerin arsa payları satılır. Müteahhit firma inşaat ruhsat başvurularını yaparak inşaata başlar ve inşaat projesine uygun tamamlandığında iskan ruhsatı alınarak süreç sonlanmış olur. Bu süreçlere başlamadan önce profesyonellere * ( hukukçu ve değerleme uzmanı ) danışılması hak kayıplarını önleyecek ve süreçleri kısaltacaktır.

 

* OPUS, özellikle “Kentsel Dönüşüm & Gelişim” projelerinde, süreç danışmanlığı hizmetini üst düzeyde vermek üzere, çoklu mesleki disipline sahip değerleme uzmanları ( Kentsel Dönüşüm Uzmanı - İnşaat Mühendisi - Değerleme Uzmanı ) ile hizmet vermektedir.

 

OPUS, Kentsel Dönüşüm sürecinde, hak sahipleri ve inşaat şirketleri/yükleniciler için aşağıda belirtilen danışmanlık ve değerleme hizmetlerini vermektedir.

 • Projelendirme

 • Uygulama

 • Sistem Oluşturma

 • Kaynak Geliştirme

 • Planlama

 • Teklif, Pazarlık ve Satın Alma İşlemleri

 • Süreç Takibi

 • Sözleşmeler

 

* Kentsel Dönüşüm & Gelişim sürecinde, müteahhit - hak sahip/leri ilişkisi, analizler, durum tespiti, proje geliştirme, proje değerleme ve paylaşımlara yönelik danışmanlık hizmeti aşamaları aşağıda belirtilmiştir.

 

Kentsel Dönüşüm & Gelişim Sürecine Yönelik Değerleme & Danışmanlık Hizmetleri :

 


Analizler

 • Hak Sahipliliği Tespiti / Mülkiyet Analizi

 • Konut / İşyeri Anketleri

Mevcut Durum Tespiti

 • Mevcut Değer Tespiti

 • Şerefiyelendirme

 • Arsa Değeri Tespiti

 • Arsa Payı Tespiti

 

Proje Geliştirme

 • En Etkin ve Verimli Kullanım Analizi

 • Konsept Belirleme

 • Talep Toplama

 

Proje Değerleme

 • Proje Değeri Tespiti

 

Paylaşımlar

 • Kat Karşılığı Oranının Belirlenmesi

 • Paylaşım Modelinin Belirlenmesi

 • Müteahhit ve Hak Sahipleri Arasında Paylaşım

 • Hak Sahipleri Arasında Paylaşım

 

 

 

Burada maddeler halinde belirtilen danışmanlık kapsamındaki hizmetlerin detaylı açıklamalarına,  "Hizmetlerimiz" bölümünde yer alan "Danışmanlık" alt başlığı içinde yer verilmiştir.

Soru ve Hizmet Talepleriniz için, iletişim formunu kullanabilir  veya irtibat telefonlarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizim sizi aramamızı isterseniz; iletişim bilgilerinizi ve aranmak istediğiniz zamanı bildirmeniz yeterli olacaktır.