Hakkımızda

OPUS, 2008 yılından bu yana, “gayrimenkul” ve “gayrimenkule dayalı hak ve faydalar” üzerine “değerleme” ve “danışmanlık” hizmeti vermektedir. Bu hizmetlerini IVS- International Valuation Standards ( UDES - Uluslararası Değerleme Standartları ) ile uyumlu olarak vermekte olan OPUS, alanında uzman kadrosu ve teknik altyapısı ile bireysel ve kurumsal müşterileri yanında, yetkin bilgisini ve uzun yıllara dayalı tecrübesini “stratejik ortak” olarak, sektöründeki diğer değerleme şirketleri ile de paylaşmaktadır. Şirketimiz bugüne kadar çeşitli nitelikte, 25.000 ’in üzerinde değerleme raporuna başarı ile imza atmıştır.

OPUS ’un, gayrimenkul sektörü ile ilişkili olan “Değerleme” & “Danışmanlık” faaliyetlerindeki temel fonksiyonları şu şekildedir : “değerleme” faaliyetlerindeki fonksiyonu; herhangi bir kısıtlayıcı neden ve baskı altında olmadan, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hak & faydaların, belli bir tarihteki “adil piyasa” değer/lerini, objektif bir bakış açısı ile tespit etmek, “danışmanlık” faaliyetlerindeki fonksiyonu ise; gayrimenkul yatırımları ile ilişkili olarak, en etkin ve verimli kullanım analizi, yer seçim analizi ve piyasa araştırmaları yapmak, gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi aşamasında yatırımcıları doğru yönlendirecek fizibilite raporları hazırlamaktır.

 

 

OPUS, profesyonel olarak verdiği hizmetlerde, müşterileri ile ilgili özel bilgileri, yatırımlarına ilişkin bilgi ve belgeleri, çalışmaya konu olarak, temin ettiği ve/veya temin edilen her türden veriyi, gizlilik prensibi gereği, üçüncü partilerle paylaşmamakta, rapor ve raporla ilgili belgeleri, mesleki sorumluluğu gereği, konvensiyonel ve digital saklama yöntemleri ile arşivleyerek, en az 10 yıl süre ile güvence altına alarak, muhafaza etmektedir.

Neden OPUS ?

 

 

OPUS; latince bir kelime olup, “op- emek vermek, mahsul elde etmek" kökünden türemiştir. “bilgi ve tecrübe ile, yoğun emek harcanarak ortaya konulan iş/eser.”  anlamına gelmektedir.

 

Ele aldığımız her iş ve üzerinde emek sarf ederek çalıştığımız her bir rapor, bizim için “OPUS” dur. Yaptığımız işlerde “en iyi” ’yi ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Burada “en iyi”, “gerçek” tir. Ortaya koyduğumuz işlerde, bu bizim felsefemiz ve varolduğumuz sürece mücadelemizdir.

 

Bir değerleme raporunun başarısı, “gerçeği” yansıtabildiği ölçüdedir. Bu “gerçeklik” ise ancak, “salt” bilginin, “adil”, “tarafsız”, “bağımsız” ve “objektif” olarak sunulabilmesi ile sağlanabilir.

 

OPUS, uzmanları ve güçlü iş birliktelikleri, mesleki özen, sorumluluk ve etik ilkelerden ayrılmadan yürüttüğü çalışmaları ile hizmet verdiği bireysel ve kurumsal müşterilerinin takdir ve güvenini kazanmıştır.

 

 

Değerleme; İlişkili ve taraflı “subjektif” değil, bağımsız ve tarafsız “objektif” ( gerçek ) değere ulaşma çabasıdır. Bunun için “gerçek değer” arayışı içindeki iktisadi hayat için tartışılmaz önemi olan, bağımsız, tarafsız ve uzman bir üçüncü taraf olarak “değerleme” sektörü doğmuştur. Değerleme Uzmanı, ister alıcı, ister satıcı, ister yatırımcı olsun, tüm piyasa aktörlerinin “adil” tarafıdır.   

 

 

 

OPUS, “gerçeği” yansıtabilen bir değerleme raporunun ancak, bağımsız, tarafsız, basiretli, bilgi, tecrübe ve sorumluluk sahibi uzmanların, “objektif” değerlendirmesi ile oluşturulabileceğini çok iyi bilmekte, bunu sürekli sağlamaya yönelik olarak yapılanmakta ve hizmet vermektedir.

 

Kapsamlı, anlaşılabilir, gerçekleri güçlü temellere dayalı, objektif bakışla hazırlanmış bir değerleme raporu, müşterilerimizin sektöre yönelik atacakları adımlarında  vazgeçilmez bir ilk adımdır.

 

Raporlama belirli bir formata ve değerleme belirli yöntemlere bağlı olmakla birlikte, her bir rapor, kendine özgüdür. Bu nedenle, kendine özgü unsurları ile ele alınıp, değerlendirilmek zorundadır. “Bilgi” format ve yöntemlerin seçilip, uygulanması, “tecrübe” ise “bilgi” nin özel durumlara adaptasyonu için gereklidir. Bir değerleme uzmanının, yukarıda belirtilen özelliklerinin yanında, bu iki unsura da sahip olması gerekir. “Bilgi”, sağlanabilir ve genel iken, “tecrübe” edinilebilir ve özel bir kavramadır. Sadece kişinin kendisi tarafından, zamana yayılı, farklı çalışmaları ile edinebileceği, başkasından aktarılamayan ve sağlanamayan, kişisel bir edinimdir.

 

OPUS, kendi alanında, “bilgi” ve “tecrübe” sahibi, en az 5 yıl sektör geçmişi olan uzmanlar ile çalışmaktadır.

 

OPUS, "gayrimenkul, gayrimenkul projesi & gayrimenkule bağlı hak ve faydalar" konusunda, başta "gayrimenkul yatırımları" olmak üzere, farklı konu ve nitelikte profesyonel “değerleme ve danışmanlık” hizmetleri vermektedir.

 

Bu hizmetlerimiz ve detayları; "Hizmetlerimiz" bölümünde ana ve alt başlıklar halinde belirtilmiştir.

  MESLEKİ ETİKLERİMİZ

 

  • Bağımsızlık

  • Tarafsızlık

  • Basiret

  • Özen & Titizlik

  • Sorumluluk

  • Yetkinlik

  • Profesyonellik

  • Gizlilik

'Fiyat' ve 'Değer', sıklıkla birbirine karıştırılan iki kavramdır. Bir kıymetin 'fiyatı', alıcı tarafında -fazla-, satıcı tarafında ise -az- olabilir. Bu; 'fiyat' kavramının 'subjektif' olduğunun en basit delilidir. Öte yanda 'değer'; bağımsız ve tarafsız gözle, somut verileri, yoruma açık olmayacak şekilde, tecrübe ve bilgisi ile işleyerek, ancak o konunun uzmanları tarafından ve sonuçları değişmeyecek şekilde ( somut sonuçları ile ) ortaya çıkarılan, 'objektif' bir kavramdır.

Bir kimse, bir şeyin 'fiyat' ını bilebilir. Ama -gerçek-  'değer' ini bilemeyebilir. 'Değer', ancak onu fark edebilecek bilgi, tecrübe ve donanımda, analitik düşünce yapısına sahip, uzmanlar tarafından belirlenebilir. Bizim işimiz, 'fiyat' değil, 'değer' bilmektir..