Değerleme Hizmetlerimiz
 

GİRİŞ :

Bir "değerleme" nin başarısı, “gerçeği” yansıtabildiği ölçüdedir. Bu “gerçeklik” ise ancak, “salt” bilginin, “adil”, “tarafsız”, “bağımsız” ve “objektif” olarak sunulabilmesi ile sağlanabilir.

 

OPUS, uzmanları ve güçlü iş birliktelikleri ile, mesleki özen, sorumluluk ve etik ilkelerden ayrılmadan, bugüne kadar 25.000 ’i aşkın raporu başarı ile hazırlayarak, hizmet verdiği bireysel ve kurumsal müşterilerinin takdir ve güvenini kazanmıştır.

 

Değerleme; İlişkili ve taraflı “subjektif” değil, bağımsız ve tarafsız “objektif” ( gerçek ) değere ulaşma çabasıdır. Bunun için “gerçek değer” arayışı içindeki iktisadi hayat için tartışılmaz önemi olan, bağımsız, tarafsız ve uzman bir üçüncü taraf olarak “değerleme” sektörü doğmuştur. Değerleme Uzmanı, ister alıcı, ister satıcı, ister yatırımcı olsun, tüm piyasa aktörlerinin “adil” tarafıdır.

Kapsamlı, anlaşılabilir, gerçekleri güçlü temellere dayalı, objektif bakışla hazırlanmış bir değerleme raporu, müşterilerimizin sektöre yönelik ilerleyişlerinde, vazgeçilmez bir ilk adımdır.

 

Raporlama belirli bir formata ve değerleme belirli yöntemlere bağlı olmakla birlikte, her bir rapor, kendine özgüdür. Bu nedenle, kendine özgü unsurları ile ele alınıp, değerlendirilmek zorundadır. “Bilgi” format ve yöntemlerin seçilip,  uygulanması, “tecrübe” ise “bilgi” nin özel durumlara adaptasyonu için gereklidir. Bir değerleme uzmanının, diğer özelliklerinin yanında, bu iki unsura da sahip olması gerekir.

 

DEĞERLEME :

 

 

OPUS Gayrimenkul Değerleme, bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ve/veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, belirli bir tarihteki, muhtemel değerini, bağımsız ve tarafsız olarak, UDES - Uluslararası Değerleme Standartları ( IVS – International Valuation Standards ) ’e uygun olarak raporlamaktadır.

 

Değerleme Uzmanı; UDES ( Uluslararası Değerleme Standartları ) tanımına göre; değerleme işlemini yapabilmek için gerekli olan kalite, ehliyet ve deneyime sahip kişidir. Bazı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de “Değerleme Uzmanı” olarak çalışabilmek için “lisans” sahibi olmak gerekir. Ülkemizde “konut” ve “gayrimenkul değerleme” lisansına sahip kişiler yetkili/sorumlu olarak “değerleme raporu” hazırlayabilir ve bu raporlara imza koyabilirler. “Bağımsızlık” ve “Tarafsızlık” ilkeleri gereği, değerleme uzmanı, tanıdıklık nedeniyle müşteriyle, herhangi bir iştiraki ile birlikte müşteri kişilikle, müşteri namına hareket eden temsilciyle veya görevin konusu ile maddi bir bağı/ilişkisi olmayan kişidir. Değerleme Uzmanı birden fazla şirkette çalışamayacağı gibi “emlak komisyonculuğu” gibi maddi ilişki içinde olabileceği alanlarda da faaliyet gösteremez.  

 

 

DEĞERLEME HİZMETLERİ :

Değerleme hizmetleri ana başlıklar halinde aşağıda belirtilmiştir. Liste üzerinden seçim yaparak, ilgili hizmetin alt başlık detaylarına ulaşabilirsiniz. *

 

 

1 - Gayrimenkul Değerleme

2 - Gayrimenkule Dayalı Hak & Faydaların Değerlemesi

3 - Maddi Olmayan Varlık Değerlemesi

4 - Şirket Değerlemesi

5 - Gemi & Uçak Değerlemesi

6 - Makine & Ekipman Değerlemesi

7 - Gayrimenkul Portföy Değerlemesi

 

1- Gayrimenkul Değerleme

 

1.1 - Tarımsal & Kırsal Nitelikli Gayrimenkuller

1.2 - Arsa & Araziler

1.3 - Konutlar

1.4 - Ticari Nitelikli Gayrimenkuller

1.5 - Turizm Nitelikli Gayrimenkuller

1.6 - Karma Kullanım Nitelikli Gayrimenkuller

1.7 - Sınai Nitelikli Gayrimenkuller

1.8 - Sosyal Aktivite Amaçlı Gayrimenkuller

1.9 - Sağlık & Eğitim Amaçlı Gayrimenkuller

1.10 - Özel Nitelikli Gayrimenkuller ( detay )

1.1 - Tarımsal & Kırsal Nitelikli Gayrimenkuller

 

 • Tarım Arazisi & Tarım İşletmesi

 • Tarla, Bağ, Bahçe

 • Otlak, Çayır

 • Sera

 

1.2 - Arsa & Araziler

 

 • İmarlı Arsa

 • İmarsız Arazi ( Belediye sınırları içinde )

1.3 - Konutlar

 

 • Daire, Müstakil Ev, Villa, Bağ Evi

 • Devremülk

 • Yalı, Köşk, Malikane

 • Rezidans

 

1.4 - Ticari Nitelikli Gayrimenkuller

 

 • Dükkan, Mağaza, Ofis, Büro, Galeri, İmalathane, Depo

 • İşhanı, Plaza, İş Merkezi, AVM, Hipermarket

 • Akaryakıt İstasyonu, Gaz İkmal ve Dolum Tesisi ( detay )

 • Dinlenme Tesisi

 

1.5 - Turizm Nitelikli Gayrimenkuller

 

 • Otel, Motel, Apart Otel, Pansiyon, Konaklama Tesisi ( detay )

 • Tatil Köyü

 • Kamping Alanı, Doğa Turizmi Tesisi

 

1.6 - Karma Kullanım Nitelikli Gayrimenkuller

 

 • Konut & Ticari

 • Konut & Hizmet

 • Ticaret & Hizmet

 • Konut & Depo

 

1.7 - Sınai Nitelikli Gayrimenkuller

 

 • Atölye,  İmalathane,  Fabrika

 • Depolama Alanı, Hangar, Silo

 • Entegre Üretim Tesisi

 • Isıtma Soğutma Merkezi

 • Organize Sanayi Sitesi

 

1.8 - Sosyal Aktivite Amaçlı Gayrimenkuller

 

 • Müstakil Eğlence Merkezi

 • Müstakil Spor Tesisi

 • Spor & Eğlence Merkezi

 • Golf Tesisi

 • Temalı Park

 • Tiyatro

 • Sinema

1.9 - Sağlık & Eğitim Amaçlı Gayrimenkuller

 

 • Okul ( Temel Eğitim & Lise )

 • Dispanser, Poliklinik, Hastane

 

1.10 - Özel Nitelikli Gayrimenkuller *

 

 • Hastane

 • Liman, Marina, Tersane

 • Üniversite Yerleşkesi

 • Toplu Konut,

 • Enerji Üretim Tesisi,

 • Santral ( HES & RES )

 • Lojistik Üs

 • Taş & Maden Ocakları

 • Petrol Kuyuları

 • Enerji Nakil & Boru Hatları

 • Rafineri

 

* Özel Nitelikli Gayrimenkul Değerleme hizmetine yönelik çalışma detayları için buraya tıklayınız.

2- Gayrimenkule Dayalı Hak & Faydaların Değerlemesi

 • Kira Değeri Tespiti

 • Kira Haklarının Değerlemesi

 • Kaynak Hakkı Değerlemesi

 • Üst Hakkı Değerlemesi

3- Maddi Olmayan Varlık Değerlemesi

 • İsim Hakkı

 • Marka Değeri

 • Kullanım Hakkı

 • Lisanslar

 • Şerefiye

4- Şirket Değerlemesi

 • Şirket Değerlemesi

 • IAS’a uygun dönemsel şirket değerlemesi

 • IAS’a uygun dönemsel sabit duran varlık değerlemesi

5- Gemi & Uçak Değerlemesi *

 • Gemi ( Balıkçı Teknesi, Yolcu Gemileri, Yelkenli & Katamaran, Yat, Feribot, Ro-Ro, Tanker, Yük Gemisi ( kuru-sıvı-dökme yük taşıyan )

 • Uçak

* Gemi Değerleme hizmetine yönelik çalışma detayları için buraya tıklayınız.

6- Makine & Ekipman Değerlemesi *

 

 • Makine Parkı

 • Üretim Hattı

 • Yükleme ve Boşaltma Sistemleri vb. )

 

* Makine & Ekipman Değerleme hizmetine yönelik çalışma detayları için buraya tıklayınız.

7- Gayrimenkul Portföy Değerlemesi

Özel Nitelikli Gayrimenkullerin Değerlemesi

 

Nitelikleri bakımından, diğer gayrimenkul değerleme çalışmalarından daha fazla ve/veya farklı unsurun dikkate alındığı, daha detaylı çalışma gerektiren akaryakıt istasyonu, liman, marina, otel, gemi, makine vb. gayrimenkuller bu kapsamdadır. Burada örnek olarak, sadece akaryakıt istasyonu ve otel niteliğindeki gayrimenkullerin değerlemesinde dikkate alınan ve gayrimenkulün niteliğine özgü faktörler ele alınmıştır.

 

Makine & Ekipman Değerlemesi

Gayrimenkul ile birlikte, sanayide ve diğer sektörlerde kullanılan, gayrimenkulün bir parçası olarak sayılabilecek, makine ve ekipmanların, markası, fonksiyonelliği, bakım durumu, yıpranması, servis kolaylığı, yedek parça vb. kriterler başta olmak üzere, makine ve ekipmanların özelliğine göre değişkenlik gösteren durumları göz önüne alınarak yapılan değerleme çalışmalarını kapsamaktadır.

 

Başlıca makine & ekipman değerleme konuları;

 

 • Makine Parkı ve Sabit Kıymet Değerlemeleri

 • Sanayi Kullanımlı Makine ve Ekipmanların Değerlemesi

 • Çimento Tesisleri

 • Rafineriler

 • Gemiler

 • Tersaneler

 • Araç Filoları

 

Gemi Değerlemesi

 

Gayrimenkul kapsamında olan gemilerin değerleme çalışmalarını kapsamaktadır.

 

Başlıca gemi değerleme unsurları;

 

 • Ağırlık

 • Büyüklük

 • Nitelik

 • Kapasite / Tonaj

 • Donanım

 • Bandıra

 • Hizmet Süresi

 • Maliyet

 

 

Akaryakıt İstasyonu Değerlemesi

 

Değerleme Unsurları

 

 • Saha Betonu

 • Pompalar

 • Tanklar

 • Kanopi / Tonoz

 • Elektrik Hatları

 • Aydınlatma Sistemi

 • Otomasyon Sistemi

 • Güvenlik Sistemi

 • Jeneratör

 • Kompresör

 • İdari Bina & Ek Tesisler

 • Market

 • İmar Parseli ( A, L veya A+L )

 • Faal İşletme Değeri

 

Değere Etki Eden Faktörler

 

 • Parsel Şekli, Derinliği ve Genişliği

 • Yola Olan Cephesi & Cephe Büyüklüğü

 • Bayi / Dağıtıcı Sözleşmesi

 • Sözleşme Koşulları & Süresi

 • Rekabet Kurulu Kararları

 • EPDK Lisansı

 • Gayri Sıhhi Müessese Lisansı

 • Merkezlere Olan Uzaklığı

 • Karayolu Üzerindeki Trafik Yoğunluğu & Niteliği

 • Trafik Yön/leri

 • İntifa / İntifak Hakları

 

 

Otel Değerlemesi

 

Değerleme Unsurları

 

 • Binalar & Tesisler

 • Havuz/lar

 • Teknik Donanım

 • Mimari Özellikler

 • Malzeme & İşçilik Kalitesi

 • Amortisman

 • Jeneratör Sistem/leri

 • Makine & Ekipmanlar

 • Elektrik Sistemi & Trafolar

 • Isıtma-Soğutma Sistemleri

 

Değere Etki Eden Faktörler

 

 • Oda Sayısı

 • Ortalama Oda Fiyatı

 • Yatak Kapasitesi

 • Konumu

 • Hizmet Türü

 • İmkanlar

 • Doluluk Oranı

 • Havaliman/larına Uzaklığı

 • Acente & Tur Operatör Bağlantıları

 • Müşteri Profili

 • Rezervasyon Sistemleri

 • Yönetim & Personel

 • Sezon Süresi

 • İntifa / İntifak Hakları

DEĞER KAVRAM & TANIMALARI : *

 

 

 • Değer

 • Adil Piyasa / Pazar Değeri

 • Arsa Değeri

 • Bina Değeri

 • Hak & Fayda Değeri

 • En İyi & En Yüksek Kullanım Değeri

 • Şirket Değeri

 • Marka & Patent Değeri

 • Kullanım Değeri

 • Kira Değeri

 • Hurda Değeri

 • Özel Değer

 • Faal İşletme Değeri

 • İmtiyaz Değeri

 • Şerefiye Değeri

 • Sigorta Değeri

 • Vergi Değeri

 • Rayiç / Sürüm Değeri

 • Yatırım Değeri

 • Makine & Ekipman Değeri

 • Mevcut Durum Değeri ( Kentsel Dönüşüm )

 

 

* Yukarıda başlıklar halinde, madde madde belirtilen bazı değer kavram ve tanımları, “terminoloji” bölümünde açıklamaları ile yer almaktadır.

 

DEĞERE ETKİ EDEN FAKTÖRLER :  

 

Gayrimenkul Değerleme raporunun amacı, gerçekçi değerin, çalışmayı yapan uzmanın bilgi birikimi ve tecrübesi ile objektif bakış açısıyla tahmin ve takdir edilerek sunulmasıdır. Burada değere etki eden ve gayrimenkulün değerini doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen olumlu ve olumsuz tüm faktörler bir arada değerlendirilmelidir.

 

Değerin Belirlenmesine Etki Eden Bazı Faktörler  *

 

 • Gayrimenkulün Niteliği

 • Gayrimenkulün Mimari Özellikleri

 • Parsel Şekli, Konumu ve Büyüklüğü

 • Yola Cephe Durumu

 • Yönü

 • Manzarası

 • Isıtma & Soğutma Sistemi

 • Asansörlü Olup Olmaması

 • Yapılaşma Şekli

 • Çevre Yapılaşması

 • Doluluk Oranı

 • İnşaat Seviyesi

 • Yapı Nizamı

 • Bahçe / Otopark Alanı Olup Olmaması

 • İşçilik & Malzeme Kalitesi

 • Gayrimenkulün İmar izinleri

 • Yasal & Mevcut Kullanım Şekli

 • Ana Gayrimenkulün Özellikleri

 • Gayrimenkulün Ana Gayrimenkul Üzerindeki Konumu

 • Planlaması / Mimari Düzeni

 • Kör Cephe & Karanlık Odası Olup Olmadığı

 • Amortismanı

 • Deprem, Taşkın, Terör vb. Riskler

 • Hasar Durumu

 • Tadilatları

 • Yapısal & Teknik Donanımı

 • Konumu & Çevresel Faktörler

 • Bölgenin Sosyo-Kültürel Yapısı

 • Piyasa / Pazar Koşulları

 • Eklentileri

 • Gayrimenkule Bağlı Hak & Faydalar

 • Şerefiyesi

 • Bağlayıcı Sözleşmeler

 • Kullanım izinleri & Lisanslar

 • Altyapı İmkanları

 • Ulaşım Alternatifleri

 • Proje & Ruhsatları ile Uyumu ( Yasal Durumu )

 • Kısıtlılıkları ( şerhler, hukuki durum )

 

 

* Değere etki eden bu faktörlerin bir bölümü, gayrimenkulün niteliğine veya piyasa koşullarına göre değerlendirmeye alınır veya alınmazlar.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soru ve Hizmet Talepleriniz için, iletişim formunu kullanabilir  veya irtibat telefonlarımızdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bizim sizi aramamızı isterseniz; iletişim bilgilerinizi ve aranmak istediğiniz zamanı bildirmeniz yeterli olacaktır.

Gayrimenkulünüz ile ilgili, "Değerleme" hizmet talebinize doğrudan teklif almak isterseniz, " Değerleme Talep Formu " na tıkladığınızda açılacak olan formu doldurup bize iletebilirsiniz. Teklifiniz hazırlanıp, tarafınıza ulaştırılacaktır.