Belge & Dokümanlar

  • Şirket Tanıtım Dosyası

  • Talep Örneği ( müşteri tarafından e-posta, faks yolu ile iletilen )

  • Teklif Örneği ( müşteri talebine istinaden müşteriye sunulan )

  • Hizmet Sözleşmesi Örneği ( müşterinin teklife onayından sonra )

  • Örnek Değerleme Raporu

  • Ekspertiz Talep Formu ( sitemiz üzerinden talepte bulunmak için )

Bu bölümde yer alan belge ve dokümanlar "PDF" formatındadır. Dosyaları açamıyorsanız, PDF formatlı dosyaların görüntülenmesini sağlayan ücretsiz programı buradan yükleyebilirsiniz.

* Telif hakları, Adobe Systems Software Ireland Ltd. şirketine ait olan ve PDF formatlı dosyaları görüntüleme uygulaması, Adobe Acrobat Reader DC, şirketin resmi sitesi üzerinden ücretsiz olarak indirilebilmektedir. Ancak bu bilgilendirmemiz sadece tavsiye niteliğindedir. Programın yüklenmesinden doğabilecek olası hertürden zarar ve riski kullanıcı öngörmelidir. Aksi durumda ilgili uygulamanın yüklemesi tavsiye edilmez.  

Burada yer alan belge ve dokümanlar, PDF formatlı olup, güvenlik taramalarından geçirilmiştir. Bununla birlikte, bu sayfayı ziyaret eden kullanıcılar, bunları görüntülemeleri ve yüklemeleri ile oluşabilecek, doğrudan veya dolaylı, olası zararları peşinen kabul etmiş sayılır. Bu durumun dikkate alınmasını önemle bildiririz.