GAYRİMENKUL

Değerleme & Danışmanlık

  " Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir. " - G. Bancroft -
OPUS Değerleme
Değerleme

"Değerleme", bir gayrimenkulün, gayrimenkul projesinin ve/veya gayrimenkule bağlı hak ve faydaların, belirli tarihteki, muhtemel değerinin, konusunun uzmanları tarafından, bağımsız ve tarafsız bir gözle, tahmin ve takdir edilerek, UDES ( Uluslararası Değerleme Standartları ) 'e uygun olarak raporlanmasıdır. "Değerleme" kapsamında verdiğimiz hizmetler konusunda daha detaylı bilgi edinmek için...

OPUS Danışmanlık
Danışmanlık

"Danışmanlık", kapsamında verdiğimiz hizmetler, "yatırım öncesi" ve "yatırım sonrası" danışmanlık hizmetleri olarak, iki ana başlık altında toplanmıştır. Güvenli yatırımlar yapmak ve/veya yatırımlarını verimli şekilde yönetmek isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılarımıza, "Danışmanlık" kapsamında, profesyonel olarak, verdiğimiz hizmetler konusunda daha detaylı bilgi edinmek için..  

OPUS Bilirkişilik
Özel Bilirkişilik

"Bilirkişi"; çözümü, uzmanlık gerektiren hallerde oy ve görüşünü, sözlü ve/veya yazılı olarak vermesi için kendisine başvurulan, gerçek veya özel hukuk tüzel kişisini ifade etmektedir. Taraflar arasında, anlaşmaya varılamayan hususların tespit edilmesi, bu hususları ortadan kaldıracak çözümlerin belirlenmesi ve anlaşma sağlamaya yönelik olarak, talep edilmesi durumunda, profesyonel "Özel Bilirkişilik" hizmeti verilmektedir.  

Kentsel Dönüşüm

6306 Sayılı "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında, kat maliklerinden herhangi birinin veya kanuni temsilcisinin ilgili kurum veya kuruluşlara başvurusu ile riskli yapı tespit süreci başlamakta ve devamında, eğer yapının "riskli yapı" olduğu belirlenirse, "kentsel dönüşüm" bir süreç olarak devam etmektedir. Bu sürecin sağlıklı yürümesi, hak kayıpları ve mağduriyetlerin yaşanmaması için, sürecin tüm aşamalarında "kentsel dönüşüm danışmanlığı" hizmeti verilmektedir. 

Nitelikli Gayrimenkuller

Her alanda olduğu gibi, değerleme hizmetlerinde de, derinlemesine bilgi gerektiren belirli alanlar bulunmaktadır. Sağlık,Turizm, Akaryakıt ve Enerji Tesisleri, Marina ve Limanlar, Deniz ve Hava taşıtları ile bunlara ait özel ekipman ve makineler, "nitelikli gayrimenkuller" kapsamında ele alınıp, taşınmazların nitelik veya niteliklerine göre, o konu/lar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olan uzmanlarımız ve/veya stratejik ortaklarımız ile değerleme ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  

İnceleme & Araştırma

İster mevcut bir gayrimenkul, ister başlanacak veya devam eden bir gayrimenkul projesi olsun. Bununla ilgili, resmi kurumlarda inceleme yapılması, mevcut durumun bilinmesi, proje için pazar koşullarının araştırılması, uygun lokasyonların tespit edilmesi ve benzeri hususlar, mülk sahipleri ve/veya yatırımcıların risklerini ve fırsatlarını önceden görmeleri ve kararlarını buna göre şekillendirmeleri açısından çok önemlidir. Opus Gayrimenkul Değerleme & Danışmanlık, karar öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri vermektedir.  

OPUS Stratejik Partnerlik
Stratejik Partnerlik

Değerleme sektörü, yeri geldiğinde, konusunda bilgi ve tecrübe sahibi uzmanların bir arada çalışmalarını gerektiren çok disiplinli bir sektördür. Bu noktada, bazı projelerde, uzman çeşitliliğine ihtiyaç duymaktayız.

Eğer belirli konu/larda uzmanlığınız varsa ve özel projelerimizde, stratejik partnerimiz / çözüm ortağımız olarak, proje ekibimiz içinde yer almak isterseniz, bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bilgi ve tecrübenize uygun, size ihtiyaç duyabilecek projelerde yer alabilmeniz için, aşağıdaki " Başvuru "bağlantımıza tıklayarak size uygun pozisyona başvuruda bulunabilirsiniz. Bilgilerinizi bizimle paylaşmanız, uzmanlık alan/larınız ile ilgili bilgi, belge ve tecrübe detaylarınızı ileterek, bizimle paylaşmanız, ön değerlendirme yapabilmemiz için yeterli olacaktır. Yeterli görülmeniz durumunda, bilgileriniz "uzman havuzu" na aktarılacak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibata geçilecektir.

 

OPUS'un lisanslı uzmanlar ailesine hoşgeldiniz...